Конституція Сполучених Штатів Америки

Преамбула

Ми, народ Сполучених Штатів, з метою утворення більш досконалого Союзу, затвердження правосуддя, забезпечення внутрішнього спокою, організації спільної оборони, сприяння загальному добробуту і забезпечення нам і нашим нащадкам благ свободи, засновує і приймаємо цю Конституцію для Сполучених Штатів Америки.

 

Стаття 1.

Розділ 1. Всі встановлені тут повноваження законодавчої влади належать Конгресу Сполучених Штатів, який складається з Сенату і Палати представників.

Розділ 2. Палата представників складається з членів, що обираються раз на два року народом кожного зі штатів; при цьому виборці кожного з штатів повинні відповідати тим же вимогам, які встановлені для виборців найбільш численної палати Законодавчих зборів штату.

Не може бути представником той, хто не досяг двадцяти п’яти річного віку, не перебуває протягом семи років громадянином Сполучених Штатів і неї в момент обрання жителем того штату, де він обирається.

Представники і прямі податки розподіляються між окремими штатами, що можуть вступити в даний Союз, пропорційно чисельності їх населення, для визначення якої до числа всіх вільних людей, включаючи осіб, які зобов’язані кому-небудь службою протягом декількох років, і виключити не сплачують податків індіанців, додається три п’ятих інших осіб *. Справжнє числення населення проводиться протягом трьох років після першої сесії Конгресу Сполучених Штатів, а потім через кожні десять років у порядку, який буде встановлено спеціальним законом. Від кожних тридцяти тисяч жителів не може бути обрано більше одного представника, але кожен штат *повинен мати принаймні одного представника. До виробництва такого обчислення населення штат Нью-Гемпшир обирає трьох представників, Массачусетс – вісім, Род-Айленд і колонія Провід – одного, Коннектикут – п’ять, Нью-Йорк – шість, Нью-Джерсі – чотирьох, Пенсильванія – вісім, Делавер – одного, Меріленд – шість, Віргінія – десять, Північна Кароліна – п’ять, Південна Кароліна – п’ять і Джорджія – трьох.

При відкритті вакансій в представництві якогось штату виконавча влада останнього видає наказ про проведення виборів для заповнення цих вакансій.

Палата представників обирає свого спікера та інших посадових осіб; їй одній належить право порушувати переслідування в порядку імпічменту.

Розділ 3. До складу Сенату Сполучених Штатів входять два сенатори від кожного штату, що обираються на шість років законодавчими зборами відповідних штатів ** і кожен сенатор має один голос.

Негайно слідом за тим як сенатори зберуться після перших виборів, вони поділяються на три по можливості рівні групи. Місця сенаторів першу групи стають вакантними після закінчення другого року, другої групи – по закінчення четвертого року і третьої групи – після закінчення шостого року, так, щоб одна третина Сенату обиралася знову кожні два роки, і якщо в наслідок відставки або з іншої причини вакансії відкриються в перерві між сесіями Законодавчих зборів штату, виконавча влада останнього може призвести тимчасові призначення аж до наступної сесії Законодавчих зборів, які і заповнює ці вакансії ***

Не може бути сенатором той, хто не досяг тридцятирічного віку, не складається протягом дев’яти років громадянином Сполучених Штатів і не є в момент обрання жителем того штату, де він обирається.

* Виділений текст змінений або скасований поправками до Конституції. Частина даної пропозиції про порядок призначення представників в окремих штатах змінена розділом 2 поправки XIV, а стосовно податків на доход без їх розподілу – поправкою XVI. Під “іншими особами” маються на увазіраби. Дане положення надавало на виборах білому населенню південних штатів додаткові голоси в кількості 3/5 числа рабів рабовласницьких штатах. Іншими словами, плантатори-рабовласникові давалося кілька голосів, тобто встановлювався плюральний вотум.

** Виділене положення змінено розділом 1 поправки XVII.

*** Виділене положення змінено розділом 1 поправки XVII.

Віце-президент Сполучених Штатів є головою Сенату, але може голосувати лише в тому випадку, якщо голоси розділяються порівну.

Сенат обирає інших своїх посадових осіб, а також Голови рго tеmроге * для заміщення Віце-президента, коли він відсутній або виконує обов’язки Президента Сполучених Штатів.

Сенату належить виключне право здійснення суду в порядку імпічменту. Засідаючи з цією метою, сенатори приносять присягу або роблять урочисту заяву. Якщо підсудним є Президент Сполучених Штатів, головує Головний суддя. Жодна особа не може бути засуджена без згоди двох третин присутніх сенаторів.

Вирок у випадках імпічменту обмежується відстороненням від посади і позбавленням права обіймати і виконувати будь-яку почесну, відповідальну або оплачувану посаду на службі Сполучених Штатів. Проте надалі про те проводиться розслідування, відсторонено від посади пред’являється обвинувачення, він віддається до суду і несе згідно з вироком покарання відповідно до закону.

Розділ 4. Час, місце і порядок обрання сенаторів і представників встановлюються в кожному штаті його Законодавчими зборами; але Конгрес може в будь-який час видати закон, що встановлює або змінює подібного роду правила, за винятком правил про місце виборів сенаторів.

Конгрес збирається не рідше одного разу на рік, а його сесії починаються в перший понеділок грудня **, якщо законом не буде встановлено інший день.

Розділ 5. Кожна палата вирішує питання, що стосуються результатів виборів,повноважень і кваліфікацій, що пред’являються до її членам, і більшість кожній з палат становить кворум, необхідний для ведення справ, та палата і в меншому складі може переносити засідання з одного дня на інший і має право застосовувати до відсутніх членів передбачені кожна палата заходи покарання з метою забезпечити відвідування ними засідань.

Кожна палата може встановлювати правила проведення своїх засідань,карати своїх членів за порушення порядку і двома третинами голосів виключати їх зі свого складу.

Кожна палата веде протокол своїх засідань і періодично публікує його, за винятком тих розділів, які, за її висновком, носять секретний характер; відомості про голоси “за” і “проти”, подані членами кожної палати побудь-якого питання, за бажанням однієї п’ятої присутніх вносяться до протокол.

Під час сесії Конгресу жодна з палат не може без згоди іншої палати відстрочити свої засідання більше ніж на три дні або призначити їх не втому місці, в якому повинні засідати обидві палати.

Розділ 6. Сенатори і представники отримують за свою службу винагорода, що встановлюється законом і виплачується казначейством Сполучених Штатів. У всіх випадках, крім зради, тяжкого кримінального злочини і порушення громадського порядку, вони не можуть бути піддані арешту під час їх присутності на сесії відповідної палати, а також проходження до палати і повернення з неї, і за будь-яківиступи або участь у дебатах у будь-якої з палат вони не можуть допитуватися ні в якому іншому місці.

Жоден сенатор чи представник не може бути призначений протягом часу, на який його обрано, на будь-яку цивільну посаду на службі Сполучених Штатів, якщо ця посада була створена або пов’язане з ній платню було збільшено в названий період, і жодна особа, яка займає будь-яку посаду на службі Сполучених Штатів, не може бути членом тієї чи іншої палати, поки перебуває на посаді.

* Рго tеmроге (лат.) – тимчасово, на короткий проміжок часу.

** Виділене положення змінено розділом 2 поправки XX.

Розділ 7. Всі законопроекти про надходження доходу виходять від Палати представників, але Сенат може пропонувати поправки до них або погоджуватися на їх внесення, як і по інших законопроектів.

Кожен законопроект, прийнятий Палатою представників і Сенатом, перш ніж стати законом, подається Президентові Сполучених Штатів; якщо він схвалює законопроект, то підписує його, якщо не схвалює, то повертає його зі своїми запереченнями в ту палату, якої останній був запропонований, а палата вносить заперечення Президента повністю в свій протокол засідання і переглядає законопроект при такому новому розгляді законопроект буде затверджений двома третинами голосів палати, він разом із запереченнями Президента пересилається в іншу палату, яка переглядає законопроект і по прийняття його двома третинами голосів цієї палати він стає законом. Під всіх зазначених випадках обидві палати застосовують поіменний порядок голосування, та імена осіб, які голосували за і проти законопроекту, вносяться до протоколу засідання відповідної палати. Якщо законопроект не буде повернуто Президентом протягом десяти днів (не рахуючи недільних днів) після того, як він йому представлений, то законопроект стає законом, так само як якщо б він був підписаний Президентом; законопроект не стає законом лише у випадку, якщо він бути повернутий до Конгресу з огляду на те, що останній відстрочив свої засідання.

Всі постанови, резолюції або рішення, для яких необхідна згода Сенату і Палати представників (за винятком рішення про відстрочення засідання), подаються Президентові Сполучених Штатів і тільки за схвалення вступають в силу; у випадку ж несхвалення повинні бути знову затверджені двома третинами голосів Сенату і Палати представників у відповідно до тих правил і обмеженнями, які встановлені в щодо законопроектів.

Розділ 8. Конгрес має право:

встановлювати і стягувати податки, мита, податки і акцизи для того, щоб сплачувати борги і забезпечувати спільну оборону і загальний добробут Сполучених Штатів; причому всі мита, податки і акцизи повинні бути однаковим на всій території Сполучених Штатів;

укладати позики від імені Сполучених Штатів;

регулювати торгівлю з іноземними державами, між окремими штатами і з індійськими племенами;

встановлювати одноманітні правила про натуралізації та одноманітні закони про банкрутство на всій території Сполучених Штатів;

карбувати монету, регулювати її цінність і цінність іноземної монети,встановлювати одиниці мір і ваг;

встановлювати покарання за підробку цінних папери що знаходиться в обігу монети Сполучених Штатів;

засновувати поштові служби та поштові шляху;

сприяти розвитку наук і корисних ремесел, забезпечуючи на певний термін авторів і винахідників виключні права на їх твори і відкриття;

засновувати підпорядковані Верховному суду судові органи;

визначати і карати морський розбій, тяжкі злочини, скоєні в відкритому морі, та інші злочини, передбачені міжнародним правом;

оголошувати війну, видавати каперський свідоцтва * та дозволу на репресалії і встановлювати правила щодо захоплень на суші і на морі;

набирати і утримувати армії; однак ніякі грошові асигнування в цих цілях не повинні проводитись більш ніж на дворічний термін;

створювати та утримувати флот;

видавати правила з управління та організації сухопутних і морських сил;

передбачати порядок призову міліції ** для забезпечення виконання законів Союзу, придушення повстань і відбиття нападів;

* Каперське свідоцтво (Letter of Marque) – повноваження, надавалося урядом приватним особам – власним громадянам і громадянам нейтральних країн, споряджає судно і діяли на свій страх і ризик, для виробництва репресалій по відношенню до судів ворожого держави, а також по відношенню до судів нейтральних країн, які займалися перевезенням вантажів для цих держав. Каперство виникло в період феодалізму; була скасована Паризької декларацією від 16Квітень 1856

** Міліція (militia) – формування громадян у штаті – збройна сила,залучена до дійсної служби тільки у виняткових випадках. Уданий час більше відома як національна гвардія.

передбачати заходи по організації, озброєння і дисциплінованість міліції і з управління тією її частиною, яка використовується на службі Сполучених Штатів, зберігаючи за відповідними штатами призначення офіцерів і навчання міліції відповідно до статутних правил,затверджених Конгресом;

здійснювати у всіх випадках виняткову законодавчу владу в наданому якомусь із штатів окрузі (що не перевищує десяти квадратних миль), який зі схвалення Конгресу стане місцеперебуванням Уряду Сполучених Штатів, і здійснювати таку ж владу на всіх територіях, придбаних за згодою Законодавчих зборів штату, девони розташовані, для зведення фортів, складів, арсеналів, доків та інших необхідних споруд; і

видавати всі закони, які будуть необхідні для здійснення як вищевказаних прав, так і всіх інших прав, якими ця Конституція наділяє Уряд Сполучених Штатів, його департаменти або посадових осіб.

Розділ 9. Конгрес до тисяча вісімсот восьмого року не може забороняти переміщення або ввезення таких осіб *, яких будь-який з існуючих нині штатів вважатиме за потрібне допустити, але таке ввезення може обкладатися митом або податком, що не перевищує десяти доларів з кожної особи.

Не допускається будь-яка призупинення дії habeas corpus **, якщо тільки цього не вимагає громадська безпека у випадку заколоту або вторгнення.

Не будуть прийматися біллі про опалі *** і закони ех роst facto ****

Не допускається подушної обкладення податком або іншими прямими податками інакше як згідно з переписом або згаданим вище обчисленням населення *****

Не можуть накладатися податки чи мита на предмети, що вивозяться з якогось або штату.

Не повинно надаватися перевагу портам одного штату перед портами іншого за допомогою будь-яких торгових або фінансових приписів, а суду, наступні в будь-який штат або зі штату, не можуть примушувати до заходу в порт іншого штату, розвантаженні або сплаті там мит.

Ніякі грошові видачі з казначейства не можуть проводитися інакше як відповідно до встановлених законом призначень; докладні звіти про державні доходи та витрати підлягають періодичному опублікуванню.

Сполучені Штати не шанують ніяких дворянських титулів, і жодна особа,що займає яку-небудь оплачувану або почесну посаду на службі Сполучених Штатів, не може без згоди Конгресу прийняти той чи інший дар, винагороду, посада або титул від якого-небудь короля, принца або іноземної держави.

Розділ 10. Ні один штат не може вступати в будь-які договори, союзи або конфедерації; видавати каперський свідоцтва та дозволу на репресалії; карбувати монету, випускати кредитні квитки; допускати сплату боргів чим-небудь, Ромі золотої та срібної монети; приймати біллі про опалі, закони ex post facto або закони, що порушують зобов’язання за договорами, а також підвищувати дворянські титули.

Жоден штат не може без згоди Конгресу обкладати якими-небудь митами або зборами ввезення або вивезення, за винятком випадків, коли це може бути абсолютно необхідно для виконання інспекційних законів штату; чистий дохід від усіх зборів і мит, встановлених штатом на ввезення та вивезення, поступає в розпорядження Казначейства Сполучених Ш1атов, а всі такі закони підлягають контролю Конгресу і можуть бути переглянуті.

* Мається на увазі–  негри-раби.

** Нabeas corpus (лат.) – назва, що дається правовим актам, запозиченими із законодавства Великобританії, покликаним доставляти одну із сторін процесу до суду або до судді. У звичайному вживанні під цими словами частіше за все мається на увазі habeas corpus ad subjuciendum. Цей термін означає наказ, адресований особі, яка тримає під вартою інша особа, і зобов’язує першим представити в суду або до судді другий з підставами арешту або затримання.

*** Білль про опалі (Bill of Attainder) – законодавчий акт, що оголошує певна особа винним у тяжкому злочині (зазвичай в зраді) без судового розгляду або відповідної процедури і передбачає смертну кару. Якщо акт накладає менш суворе покарання, ніж смертна кара, то він називається Bill of Pain Penalties – білль про покарання і стягнення. Обидва види законодавчих актів забороняються Конституцією США.

**** Закон ех post facto – закон, прийнятий після вчинення будь-якого факту або діяння не мають зворотну силу правовими наслідками. Заборонення актів ех post facto відноситься тільки до кримінально-та цивільно -правовій сфері.

***** Виділене положення змінено поправкою XVI. Виконання законів штату про інспекції; і чистий дохід зі всіх зборів і мит,накладених штатом на імпорт і експорт, надходить у розпорядження казначейства Сполучених Штатів, і всі такого роду закони підлягають перегляду і контролю Конгресу.

Жоден штат не може без згоди Конгресу встановлювати будь-які тоннажний збори, утримувати в мирний час війська або військові кораблі, входити до угоди або укладати договори з іншим штатом або з іноземним державами, а також вступати у війну, якщо тільки він не фактично піддався нападу або не знаходиться в такій безпосередній небезпеки, при якій неприпустиме зволікання.

 

Стаття II

Розділ 1. Виконавча влада здійснюється Президентом Сполучених Штатів Америки. Він складається на своїй посаді протягом чотирирічного терміну, вибори його і обирається на той же термін Віце-президента виробляються наступним чином.

Кожен штат призначає у встановленому його Законодавчими зборами порядку виборців у кількості, що дорівнює загальній кількості сенаторів і представників, яких штат має право посилати до Конгресу, але не можуть призначатися виборники сенатори, представники та особи, що займають почесну або оплачувану посаду на службі Сполучених Штатів *.

Вибірники збираються за своїми відповідним штатам і голосують бюлетенями за обох осіб, з яких хоча б одне не повинно бути жителем одного з ними штату. І вони складають список всіх осіб, за яких подавалися голоси, із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного з них. Список підписується та засвідчується виборців, а потім пересилається в запечатаному вигляді в місцеперебування Уряду Сполучених Штатів на ім’я Голови Сенату. Голова Сенату у присутності членів Сенату і Палати представників розкриває всі засвідчені списки, після чого проводиться підрахунок голосів. Особа, яка отримала найбільшу кількість голосів, стає Президентом, якщо тільки це число перевищує половину загального кількості виборців. Якщо ж ця більшість голосів отримали кілька людина або за них подано рівну кількість голосів, то Палата представників безпосередньо обирає бюлетенями одного з них Президентом, якщо ж ні одна особа не збере більшості голосів, то Палата представників у такому ж порядку обирає Президента з числа п’яти осіб, що одержали найбільшу кількість голосів. Тоді під час обрання Президента голосування проводиться по штатах і представництво кожного штату має один голос; виборчий кворум у цьому випадку складають дві третини штатів, а для обрання необхідно більшість голосів усіх штатів. Особа, яка отримала після обрання Президента найбільше число голосів, в будь-якому випадку вважається Віце-президентом, але якщо виявиться, що кілька осіб мають рівну кількість голосів, то Сенат обирає з них Віце-президента шляхом подачі бюлетенів **.

Конгрес може визначити час обрання вибірників і день, в який вони подають свої голоси; цей день має бути єдиним для всієї території Сполучених Штатів.

Не може бути обраний на посаду Президента той, хто не є громадянином Сполучених Штатів за народженням або не перебував у громадянстві Сполучених Штатів під час затвердження цієї Конституції; рівним чином не може бути обраний на цю посаду той, хто не досяг тридцяти п’ятирічного віку і не мав протягом чотирнадцяти років постійного проживання в Сполучених Штатах.

У разі усунення Президента з посади або його смерті, відставки або нездатність здійснювати пов’язані з посадою права та обов’язки останні переходять до Віце-президента, і на випадок відсторонення, смерті, відставки або неспроможності Президента та Віце-президента Конгрес може встановити законом, яке посадова особа має діяти як Президенті буде замінювати такого до усунення причин, що перешкоджають Президенту здійснювати свої обов’язки, або до обрання нового Президента ***.

Президент у встановлені терміни отримує за свою службу винагороду,яке не може збільшуватися або зменшуватися протягом періоду, на який його обрано, і протягом цього періоду він не може отримувати будь-яку іншу грошову винагороду від Сполучених Штатів або від будь -або зі штатів.

* Див XXIII поправку до Конституції.

** Виділене положення змінено поправкою XII.

*** Виділене положення змінено поправкою XXV.

Перед вступом на посаду Президент складає таку присягу або дає урочисту обіцянку: “Я урочисто присягаю (або обіцяю), що будуть чесно виконувати обов’язки Президента Сполучених Штатів і в міру своїх сил зберігати, захищати і підтримувати Конституцію Сполучених Штатів “.

Розділ 2. Президент є головнокомандувачем армії і флоту Сполучених Штатів і міліції окремих штатів, коли вони призиваються на дійсну службу Сполучених Штатів, він може вимагати від керівника кожного виконавчого департаменту письмового думки з будь-якого питання,що належить до його компетенції, і йому надано право відстрочення виконання вироків та помилування за злочини, скоєні проти Сполучених Штатів, за винятком випадків засудження в порядку імпічменту.

Він має право з ради і згоди Сенату укладати міжнародні договори за умови їх схвалення двома третинами присутніх сенаторів; зради і згоди Сенату призначати послів та інших повноважних представників і консулів, суддів Верховного суду, а також всіх інших посадових осіб Сполучених Штатів, про призначення яких у цій Конституції немає інших постанов і посади яких встановлені законом; однак Конгрес може за допомогою видання закону надати право призначення нижчих посадових осіб, яких вважатиме за потрібне, одноосібно Президенту, судам або главам департаментів.

Президент має право заміщати всі вакансії, які відкриються в період між сесіями Сенату, надаючи посадові повноваження на строк до закінчення найближчій сесії Сенату.

Розділ 3. Президент періодично надає Конгресу інформацію про стан Союзу і пропонує на його розсуд такі заходи, які вважатиме необхідними і корисними; в надзвичайних випадках він скликає обидві палати або одну з них, а у випадку розбіжностей між палатами з приводу часу відстрочки сесій сам переносить їх на такий час, яке визнає за необхідне; він приймає послів та інших повноважних представників, забезпечує точне дотримання законів і визначає повноваження всіх посадових осіб Сполучених Штатів.

Розділ 4. Президент, Віце-президент і всі цивільні посадові особи Сполучених Штатів усуваються з посади, якщо при засудженні в порядку імпічменту вони будуть визнані винними в зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і провині.

 

Стаття III

Розділ 1. Судова влада Сполучених Штатів здійснюється Верховним судомі тими нижчими судами, які будуть час від часу встановлюватися і засновуватися Конгресом. Судді як Верховного суду, так і нижчих суді взберігають свої посади до тих пір, поки їх поведінка є бездоганним, і у встановлений термін вони отримують за свою службу винагороду, яка не може бути зменшена, поки вони знаходяться на посади.

Розділ 2. Судова влада поширюється на всі справи, які вирішуються за законом і за правом справедливості *, що виникають на основі цієї Конституції, законів Сполучених Штатів і ув’язнених або можуть бути ув’язненими їх владою міжнародних договорів; на всі справи, що стосуються послів, інших повноважних представників та консулів; на всі справи адміралтейства та інші морські справи; на всі суперечки, в яких Сполучені Штати є стороною; на всі спори між двома чи більше штатами, між штатами і громадянами іншого штату **, між громадянами різних штатів, між громадянами одного штату за позовами про землі, отриманих в дар від різних штатів, а також між штатом чи його громадянами та іноземними державами, громадянами чи підданими.

Всі справи, що стосуються послів, інших повноважних представників і консулів, а також справи, в якій однією із сторін є штат, підсудні Верховному суду в якості першої інстанції. У всіх інших раніше згаданих випадках Верховний суд.

* Маються на увазі етичні принципи або норми природного права.

** Виділене положення змінено поправкою XI.є апеляційною інстанцією, що вирішує як питання права, так і факту з цими обмеженнями і відповідно до тих правил, які будуть встановлені Конгресом.

Усі справи про злочини, за винятком що розглядаються в порядку імпічменту, підсудні суду присяжних, і судовий розгляд відбувається в тому штаті, де було скоєно злочин, а якщо воно було вчинене за межами будь-якого штату, то судовий розгляд відбувається в тому місці або місцях, які будуть передбачені в законі, виданому Конгресом.

Розділ 3. Під зрадою Сполученим Штатам розуміється лише ведення війни проти них або приєднання до Союзу, надання їм допомоги та послуг. Ніхто не може бути визнаний винним у зраді, якщо це не буде підтверджено свідченнями двох свідків інкримінованого акта або власним зізнанням у відкритому судовому засіданні.

Конгрес має право визначати покарання за зраду, але засудження за зраду не повинне тягти за собою позбавлення громадянських прав або конфіскації майна інакше як за життя винної особи.

 

Стаття IV

Розділ 1. У кожному штаті повинні користуватися повагою і повною довірою публічні акти, офіційні документи та судові рішення будь-якого іншого штату. Конгрес може за допомогою законів загального застосування наказувати способи посвідчення справжності таких актів, документів і судових рішень і їх дія *.

Розділ 2. Громадяни кожного штату мають право на всі привілеї та пільги громадян інших штатів **.

Особа, звинувачені в будь-якому штаті у зраді, у тяжкому злочині або іншому злочині і яка ховається від правосуддя і виявлено в іншому штаті, підлягає на вимогу виконавчої влади штату, з якого воно сховалось, видачу для пересилання до штату, юрисдикції якого підлягає це злочин.

Жодна особа, яка зобов’язана служити або працювати в будь-якому зі штатів згідно з його законами, і бігти в інший штат, не може на підставі законів або постанов останнього звільнятися від цієї служби або роботи і має бути видано на настійну вимогу сторони, яка має право вимагати виконання такої служби або роботи ***.

Розділ 3. Конгрес може приймати в Союз нові штати, але не може утворювати чи засновувати нові штати в межах юрисдикції іншого штату; рівним чином не можуть без згоди законодавчих зборів зацікавлених штатів і Конгресу утворюватися нові штати шляхом злиття двох або більше штатів або їх частин.

Конгрес має право розпоряджатися територією чи іншою власністю,що належить Сполученим Штатам, і видавати в зв’язку з цим всі необхідні правила і постанови, але ніщо в цій Конституції не може тлумачитися і шкоди законним домаганням Сполучених Штатів або будь-якого окремого штату.

Розділ 4. Сполучені Штати гарантують кожному штату в цьому союзі республіканську форму правління і охорону кожного з них від нападу ззовні,а на прохання Законодавчих зборів або виконавчої влади (коли Законодавчі збори не може бути скликано) – і від внутрішніх насильств.

 

Стаття V

Якщо дві третини членів обох палат вважатимуть це за необхідне, Конгрес може пропонувати поправки до цієї Конституції або ж на вимогу законодавчих зборів двох третин штатів скликає Конвент для внесення поправок, які в обох конвентами в три чверті штатів, залежно від тому, який з цих двох способів ратифікації запропонує Конгрес; при цьому жодна поправка, прийнята до тисяча вісімсот восьмого року, не може як -або зачіпати перший і четвертий.

* Див поправку XIV.

** Див там же.

*** Виділене положення змінено поправкою XIII.параграфи дев’ятого розділу першого статті і жоден штат без його згоди не може бути позбавлений рівного з іншими голосу в Сенаті.

 

Стаття VI

Всі борги і зобов’язання, які існували до прийняття цієї Конституції, зберігають для Сполучених Штатів таку ж юридичну силу, яку вони мали при конфедерації.

Справжня Конституція і закони Сполучених Штатів, видані в її виконання, так само як і всі договори, які укладені або будуть укладені владою Сполучених Штатів, є вищими законами країни, і судді в кожному штаті зобов’язуються до їх виконання, навіть якщо в Конституції і законах будь-якого штату зустрічаються такі, що суперечать положення.

Згадані вище сенатори і представники, так само як і члени законодавчих зборів окремих штатів, а також всі посадові особи виконавчої та судової влади Сполучених Штатів та окремих штатів зобов’язуються присягою або обіцянкою до дотримання цієї Конституції. При цьому ніколи не буде вимагатися приналежність до якої-небудь релігії в як умову для заняття якою-небудь посади або виконання будь-якої публічної обов’язки у Сполучених Штатах.

 

Стаття VII

Ратифікація конвентами дев’яти штатів є достатньою для введення в чинності цієї Конституції тими штатами, які ратифікували її в зазначеному порядку *. Затверджена на Конвенті з загального схвалення присутніх штатів сімнадцятого вересня тисяча сімсот вісімдесят сьомого року від Різдва Христового та у дванадцятому році незалежності Сполучених Штатів Америки.

У посвідчення чого ми тут поставили свої підписи:

Дж. Вашингтон, Голова і делегат від штату Віргінія.

Підписано також депутатами від дванадцяти штатів.

 

Статті на доповнення і зміна

Конституції Сполучених Штатів Америки **, запропоновані Конгресом і ратифіковані законодавчими зборами окремих штатів згідно з п’ятої статті первісної Конституції.

Поправка I

***Конгрес не повинен видавати законів, що встановлюють будь-яку релігію або забороняють її вільне віросповідання, або що обмежують свободу слова або печатки або право народу мирно збиратися і звертатися до Уряду з петиціями про задоволення скарг.

Поправка II.

Оскільки для безпеки вільної держави необхідна добре організована міліція, право народу зберігати і носити зброю не повинно обмежуватися. * Конституція була прийнята Конвентом 17 вересня 1787 і послідовно ратифікована первісними штатами. Ратифікація була завершена 21 червня 1788 Після набрання Конституцією чинності вона була ратифікована п’ятьма іншими штатами. Останнім ратифікував штат Вермонт – 10 січня 1791

** Перші десять поправок, що одержали назву Білль про права, і дві інші, ратифікація яких спочатку не була успішною, були запропоновані першим Конгресом 25 вересня 1789 Ратифікація була завершена 15 грудня 1791р., коли поправки були схвалені II з 14 існуючих у той час штатів. Решта, три штату ратифікували Білль про права до його 150-річчя: штат Массачусетс – 2 березня 1939, Джорджія – 18 березня 1939 р. і Коннектикут-19 квітня 1939р. Одна з двох нератіфіцірованних поправок була схвалена за необхідне числом штатів у 1992 р. як поправки XXVII.

*** Тільки поправки XIII, XIV, XV і XVI отримували порядковий номер при-ратифікацію, при цьому в оригіналі поправки іменуються статтями.

Поправка III.

У мирний час жоден солдат не повинен розміщуватися на постій в якій-небудь будинок без згоди його власника; під час же війни це допускається тільки в порядку, встановленому законом.

Поправка IV.

Право народу на охорону особи, житла, паперів і майна від обґрунтованих обшуків і арештів не повинно порушуватися, і ордери на обшук або арешт не будуть видаватися без достатніх підстав, підтверджених присягою або урочистою заявою. Такі ордери повинні містити докладний опис місця обшуку, а також підлягають арешту осіб або майна.

Поправка V.

Ніхто не повинен притягатися до відповідальності за злочин, що карається смертю, або інше ганебне злочин інакше, як за постановою або обвинувального акту, винесеного великим журі, за винятком випадків збудження справ, що стосуються складу сухопутних і морських сил або міліції,коли остання у зв’язку з війною чи загрожує суспільству небезпекою перебуває на дійсній службі;ніхто не повинен двічі відповідати життям чи тілесною недоторканністю за одне й те саме правопорушення; ніхто не повинен примушувати свідчити проти самого себе в кримінальній справі; ніхто не повинен позбавлятися життя,волі або майна без законного судового розгляду; ніяка приватна власність не повинна відбиратися для громадського користування без справедливої винагороди.

Поправка VI.

У всіх випадках кримінального переслідування обвинувачений має право на швидкий і публічний суд неупереджених присяжних того штату та округи, де було скоєно злочин; причому цей округ повинен бути заздалегідь встановлено законом; звинувачуваний має право на інформування про характер і підставах звинувачення, наочну ставку з показують проти нього свідками, на примусовий виклик свідків, що показують на його користь, і на допомогу адвоката для своєї захисту.

Поправка VII.

За судових справах, що була заснована на загальному праві з сумою позову, що перевищує двадцять доларів, зберігається право на суд присяжних, і ні один факт,розглянутий присяжними, не може бути піддано перегляду яких-небудь судом Сполучених Штатів інакше як на основі норм загального права.

Поправка VIII.

Не повинні вимагатися надмірно великі застави, стягуватися надмірні штрафи, накладатися жорстокі і незвичайні покарання.

Поправка IX.

Перерахування до Конституції певних прав не повинно тлумачитися як заперечення чи применшення інших прав, які зберігаються народом.

Поправка Х.

Повноваження, не надані цією Конституцією Сполученим Штатам і не заборонені для окремих штатів, зберігаються відповідно за штатам иабо за народом.

Поправка XI *.

Судову владу Сполучених Штатів не можна тлумачити якщо поширюється на будь-яку судову справу, що вирішуються за законом або по праву справедливості, якщо ця справа розпочато або ведеться проти одного зі штатів громадянами іншого штату чи громадянами або підданими іноземної держави.

* Поправка XI до Конституції запропонована третій Конгресом 4 березня 1794 Ратифікація завершена 7 лютого 1795, коли 12 з існуючих в той час 15 штатів схвалили цю поправку. Штати Нью-Джерсі і Пенсильванії не зробили будь-яких дій для ратифікації цієї поправки.

Поправка XII *.

Вибірники збираються по своїх штатах і голосують бюлетенями за Президента і Віце-президента, з яких хоча б одна не повинен бути жителем одного з ними штату; в бюлетенях вони називають особа, що пропонується в Президенти, і в окремих бюлетенях – особа, що пропонується у Віце-президенти; потім ними складаються окремі списки всіх осіб, запропонованих у Президенти, і всіх осіб, запропонованих у Віце-президенти, з кількістю голосів, поданих за кожного з них;підписавши і засвідчивши ці списки, вони пересилають їх у запечатаному вигляді на ім’я Голови Сенату. Голова Сенату в присутності Сенату і Палати представників розкриває всі опечатані списки, після чого голоси підраховуються. Особа, яка отримала найбільше число голосів, поданих за Президента, стає Президентом, якщо таке число становить більшість числа голосів всіх призначених вибірників; якщо ж жодна особа не отримає такої більшості голосів, тоді з осіб (не більше трьох з списку тих, за яких голосували за Президента), що мають найбільше число голосів. Палата представників негайно обирає Президента, голосуючи бюлетенями. Але при виборах Президента голоси подаються по штатам, причому представництво від кожного штату має один голос; кворум у такому разі складають члени Палати від двох третин штатів; при цьому для обрання Президента необхідно більшість голосів усіх штатів. Якщо Палата представників. коли право вибору переходить до неї, не обере Президента до четвертого дня наступного березня, тоді Віце-президент діятиме в як Президента, як у випадку смерті або іншої конституційної нездатності Президента. Особа, отримала найбільше число голосів за Віце-президента, стає Віце-президентом, якщо таке число становить більшість числа голосів всіх призначених вибірників; якщо ж жодна особа не отримає більшості голосів, тоді з двох осіб, які отримали найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів, які перебували у списку, Сенат обирає Віце-президента; кворум у такому випадку складають дві третини всіх сенаторів, при цьому для обрання Віце-президента необхідна більшість голосів усіх сенаторів. Але жодна особа, яка не підлягає в силу конституційних вимог обрання на посаду Президента, не підлягає обранню на посаду Віце-президента Сполучених Штатів. (Ратифікована 15 червня 1804 р.)

Поправка XIII

Розділ 1. У Сполучених Штатах або в якому-небудь місці, підпорядкованому їх юрисдикції, не повинні існувати ні рабство, ні підневільне служіння, крім випадків, коли це є покаранням за злочин, за який особа була належним чином засуджено.

Розділ 2. Конгрес правомірний виконувати цю статтю шляхом прийняття відповідного законодавства. (Ратифікована 6 грудня 1865 р.)

Поправка XIV

Розділ 1. Всі особи, які народилися або натуралізовані у Сполучених Штатах і підлеглі юрисдикції яких, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають. Жоден Штат не повинен видавати чи застосовувати закони, що обмежують привілеї і пільги громадян Сполучених Штатів; так само як жоден штат не може позбавити будь-яку особу життя, свободи або власності без належної правової процедури або відмовити будь-якій особі в межах своєї юрисдикції в рівній захист законів.

Розділ 2. Представники розподіляються між окремими штатами у відповідності з чисельністю їх населення, яка визначається шляхом підрахунок а всіх осіб, виключаючи не оподатковуваних податком індіанців. Але якщо при обранні вибірників Президента і Віце-Президента Сполучених Штатів, на виборах представників в Конгресі, виконай тильних і судових посадових осіб штату або членів законодавчих зборів штату відмовляється вдачу голоси комусь із жителів чоловічої статі, досягли віку двадцяти одного року і які є громадянами Сполучених Штатов, або це право обмежується яким-небудь чином, крім як за участь у повстанні чи іншому злочині, норма представництва від цього штату має бути зменшена в такій пропорції, як число таких громадян чоловічої статі співвідноситься із загальним числом громадян чоловічої статі, які досягли вік а двадцяти одного року, в цьому штаті.

Розділ 3. Жодна особа не може бути сенатором чи представником у Конгресі, або виборцем Президента і Віце-президента або займати якусь посаду, цивільну чи військову, на службі Сполучених Штатів або на службі якого-небудь штату, якщо воно, прийнявши раніше присягу в якості члена Конгресу або посадової особи Сполучених Штатів, або члена законодавчих зборів, або виконавчого або судового посадової особи будь-якого штату в тому, що буде підтримувати Конституцію Сполучених Штатів, потім взяло участь у заколоті або повстанні проти Сполучених Штатів або надало допомогу або підтримку ворогам якого. Але Конгрес може двома третинами голосів кожен палати усунути таке обмеження.

Розділ 4. Правомірність державного боргу Сполучених Штатів, санкціонованого законом,

включаючи борги, зроблені для виплати пенсій і нагород за службу при придушенні заколоту чи повстання, не ставиться під сумнів. Але ні Сполучені Штати, ні який-небудь штат не повинні брати на себе ніяких зобов’язань або оплату боргів, пов’язаних з наданням допомоги заколоту чи повстання проти Сполучених Штатів, або визнавати будь-які претензії, пов’язані з втратою або звільненням якогось раба; всі такі борги, зобов’язання і претензії повинні вважатися незаконними і недійсними.

Розділ 5. Конгрес правомірний виконувати цю статтю шляхом прийняття відповідного законодавства. (Ратифіковано 9 липня 1868 р.)

Поправка XV

Розділ 1. Право голосу громадян Сполучених Штатів не повинно заперечуватися або обмежуватися Сполученими Штатами чи будь-яким штатом за ознакою раси, кольору шкіри, або про причини знаходження у минулому в підневільному служінні.

Розділ 2. Конгрес правомочний виконувати цю статтю шляхом прийняття відповідного законодавства. (Ратифікована 2 лютого 1870 р.)

Поправка XVI

Конгрес має право встановлювати і стягувати податки з доходів, отримуваних з будь-якого джерела, без розподілу цих податків між штатами і безвідносно до будь-яких переписів або численням населення. (Ратифікована 3 лютого 1913 р.)

Поправка XVII
До складу Сенату Сполучених Штатів входять два сенатори від кожного штату, що обираються населенням штату на шість років; кожен сенатор має один голос. Виборці в кожному штаті повинні відповідати вимогам, що пред’являються до виборців більш численної палати законодавчих зборів штату.Коли в представництві якого-небудь штату в Сенаті відкриваються вакансії, виконавча влада такого штату видає наказ про проведення виборів для заповнення таких вакансій; при цьому законодавчі збори штату може уповноважити його виконавчу владу провести тимчасові призначення, поки населення не заповнить вакансії шляхом виборів, проведених в порядку, встановленому законодавчим зборами.

Ця поправка не повинна тлумачитися таким чином, щоб її дія поширювалася на обрання або термін повноважень сенатора, обраного до того, як вона вступила в силу як частина Конституції.

(Ратифікована 8 квітня 1913 р.)

Поправка XVIII

Розділ 1. Через один рік після ратифікації цієї статті чим будуть заборонені в Сполучених
Штатах і на всіх територіях, підпорядкованих їх юрисдикції, виробництво, продаж та перевезення п’янких напоїв з метою споживання їх; заборонено також ввезення таких напоїв в Сполучені Штати і території, підпорядковані їх юрисдикції, так само як і вивезення таких.
Розділ 2. Конгрес і окремі штати правомірній виконувати цю статтю шляхом прийняття
відповідного законодавства.
Розділ 3. Справжня стаття не набере чинності, якщо вона не буде ратифікована в якості поправки до Конституції законодавчими зборами окремих штатів – як це передбачено в Конституції – в протягом семи років з дня подання її Конгресом на схвалення штатів. Ратифіковано 16 січня 1919 р.)

Поправка XIX

Право голосу громадян Сполучених Штатів не повинно заперечуватися чи обмежуватися Сполученими Штатами чи будь-яким штатом за ознакою статі.

Конгрес правомірний виконувати цю статтю шляхом прийняття відповідного законодавства.

(Ратифіковано 18 серпня 1920 р.)

Поправка XX

Розділ 1. Терміни повноважень Президента і Віце-президента закінчуються опівдні 20-го дня січня, а термін повноважень сенаторів і представників – опівдні 3-го дня січня в ті роки, коли такі строки закінчилися б, якщо справжня стаття не була б ратифікована; з цього ж часу починаються терміни повноважень їх наступників.

Розділ 2. Конгрес збирається але щонайменше один раз на рік, і така сесія починається опівдні 3-го дні січня, якщо тільки Конгрес законом не призначить інший день.

Розділ 3. Якщо до моменту, встановленому як початок строку повноважень Президента, новообраний Президент помре, обраний Віце-президент стає Президентом. Якщо Президент не був обраний до моменту, встановленого як початок строку його повноважень, або якщо обраний Президент не відповідає вимогам, пред’являються до кандидатів на цю посаду, тоді обраний Віце-президент діє як Президента до тих пір, поки Президент не буде відповідати таким вимогам; у разі, коли обраний ні Президент, ні обраний Віце-президент не відповідає вимогам, що пред’являються до кандидатів на їх
посади, Конгрес може прийняти закон, який вказує, хто буде діяти в якості Президента, або встановлює порядок обрання того, кому належить діяти в якості Президента; таке обличчя виконує відповідні обов’язки, поки Президент або Віце-президент не будуть відповідати вимогам, пред’явленим до кандидатів на їх посади.

Розділ 4. Конгрес може в законі передбачити заходи на випадок смерті кого-небудь з осіб, з яких Палата представників – коли право вибору переходить до неї може вибрати Президента, і на випадок смерті кого-небудь з осіб, з яких Сенат – коли право вибору переходить до нього може обрати Віце-президента.

Розділ 5. Розділи 1 і 2 набирають чинності на 15-й день жовтня, найближчого після ратифікації цієї статті.

Розділ 6. Справжня стаття не набере чинності, якщо вона не буде ратифікована в якості поправки до Конституції законодавчими зборами трьох чвертей окремих штатів протягом семи років з дня її подання. (Ратифікована 23 січня 1933 р.)

Поправка XXI

Розділ 1. Вісімнадцята стаття поправок до Конституції Сполучених Штатів сім скасовується.

Розділ 2. Перевезення або ввезення п’янких напоїв в який-небудь штат, на яку-небудь територію або в будь-яке володіння Сполучених Штатів для передачі або використання їх там в порушення чинних там законів сім забороняється.

Розділ 3. Справжня стаття не набере чинності, якщо вона не буде ратифікована як поправки до Конституції конвентами окремих штатів – як це передбачено в Конституції протягом семи років з дня подання її Конгресом на схвалення штатів. (Ратифікована 5 грудня 1933 р.)

Поправка XXII

Розділ 1. Жодна особа не може бути обрана на посаду Президента більше ніж два рази, і жодна особа, що обіймала посаду Президента або діяло в якості Президента протягом більш двох років від терміну, на якою іншу особу було обрано Президентом, не обирається на посаду Президента більш ніж один раз. Але дія цієї статті не поширюється на особу, що займало посаду Президента, коли ця стаття була запропонована Конгресом, і не перешкоджає будь-якого особі, яка займає посаду Президента або діє в якості Президента, протягом строку, межах якого ця стаття вступає в силу, обіймати посаду Президента або діяти в якості Президента протягом залишку такого строку.

Розділ 2. Справжня стаття не набере чинності, якщо вона не буде ратифікована в якості поправки до Конституції законодавчими зборами трьох чвертей окремих штатів протягом семи років з дня її подання на схвалення Конгресом штатів. (Ратифікована 1 березня 1951 р.)

Поправка XXIII

Розділ 1. Округ, є місцем перебування Уряду Сполучених Штатів, призначає в порядку,
встановленому Конгресом, вибірників Президента і Віце-президента в кількості, що дорівнює такій кількості сенаторів і представників у Конгресі, який міг би обрати округ, якщо він був би штатом, але в жодному разі не більшому, ніж обирає найменш населений штат; вони доповнюють вибірників, призначених штатами, але повинні розглядатися при виборах Президента і Віце-президента – у якості вибірників, призначених штатом; вони збираються в окрузі і виконують обов’язки, передбачені дванадцятою поправкою.

Розділ 2. Конгрес правомірний виконувати цю статтю шляхом прийняття відповідного
законодавства. (Ратифікована 3 квітня 1961 р.)

Поправка XXIV

Розділ 1. Право громадян Сполучених Штатів голосувати на будь-яких первинних або інших виборах за Президента або Віце-президента, за вибірників Президента або Віце-президента, або за сенаторів або представників в Конгресі не повинно заперечуватися чи обмежуватися Сполученими Штатами або яким-або штатом через несплату якогось виборчого чи іншого податку.

Розділ 2. Конгрес правоможний виконувати цю статтю шляхом прийняття відповідного
законодавства. (Ратифікована 23 січня 1964 р.)

Поправка XXV

Розділ 1. У разі відсторонення Президента від посади або його смерті або відставки Віце-президент стає Президентом.

Розділ 2. Якщо посада Віце-президента стає вакантною, Президент призначає Віце-президента, який вступає на посаду після затвердження більшістю голосів обох палат Конгресу.

Розділ 3. Якщо Президент передає Голові pro tempore Сенату і Спікеру Палати представників свою письмову заяву про те, що він не в змозі здійснювати повноваження та обов’язки своєї посади, і поки він не передасть їм письмову заяву протилежного змісту, такі повноваження і обов’язки виконуються Віце-президентом в якості Виконуючого обов’язки Президента.

Розділ 4. Якщо Віце-президент і більшість вищих посадових осіб виконавчих департаментів або такого іншого органу, який Конгрес може передбачити законом, передають Голові pro tempore Сенату і Спікеру Палати представників свою письмову заяву про те, що Президент не в стані здійснювати повноваження та обов’язки своєї посади. Віце-президент негайно приймає на себе повноваження і обов’язки на цій посаді в якості Виконуючого обов’язки Президента.Потім, коли Президент передає Голові pro tempore Сенату і Спікеру Палати представників своє письмова заява про те, що ця нездатність більше не існує, він поновлює провадження повноважень та обов’язків своєї посади, якщо Віце-президент і більшість вищих посадових осіб виконавчих департаментів або такого іншого органу, який Конгрес може передбачити законом, не представлять протягом чотирьох днів Голові pro tempore Сенату і Спікеру Палати представників
свою письмову заяву про те, що Президент не в змозі здійснювати повноваження та обов’язки своєї посади. Слідом за тим Конгрес вирішує дане питання, зібравшись для цієї мети в найближчі сорок вісім годин, якщо в цей час не проходить його сесія. Якщо Конгрес протягом двадцяти одного дня після отримання останнього письмового заяви або – якщо в цей час не проходить сесія Конгресу в протягом двадцяти одного дня після того, як Конгрес зібрався, визначає двома третинами голосів обох палат, що Президент не в змозі здійснювати повноваження та обов’язки свій посади. Віце-президент продовжує здійснювати оні в якості Виконуючого обов’язки Президента; в іншому випадку Президент знову відновлює здійснення повноважень та обов’язків своєї посади.
(Ратифікована 11 лютого 1967 р.)

Розділ 1. Право голосу громадян Сполучених Штатів у віці вісімнадцяти років або старше не має заперечуватися чи обмежуватися Сполученими Штатами або якимось штатом на підставі віку.

Розділ 2. Конгрес правоможний виконувати цю статтю шляхом прийняття відповідного
законодавства. (Ратифікована 5 липня 1971 р.)

Поправка XXVI

“Жоден закон, в якому йдеться про збільшення компенсації виплати сенаторів і членів палати представників за службу в конгресі, не набуде чинності до чергових виборів до палати представників”.7 травня 1992 року одна з 27 поправок була ратифікована штатом Мічиган і вступила в силу.