– Есе 293-Ш

293-Ш

ЧОМУ УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА КОНСТИТУЦІЯ?

Чому..?

«Ми, Народ… постановляємо і творимо цю Конституцію»

Преамбула Конституції США

Ці слова, закріплені в Преамбулі Конституції США, відображають зміст принципу народного суверенітету та верховної влади народу. Ця верховна влада є божественною і встановлена божественним законом, який, згідно з Декларацією Незалежності, є “Законом природи та Господа всюди сущого”. Батьки-засновники вірили, що народний суверенітет, верховенство права, система стримувань і противаг, повага до прав особистості, оспівувані Дж. Мільтоном, Е. Коуком, В. Блекстоуном, Т. Джефферсоном, Дж. Медісоном, а також Т. Гоббсом, Дж. Локком, А. Смітом, бароном де Монтеск’є, Дж. Міллем і І. Берліном, здатні створити “конституціоналізм як світовий порядок”.

Дух конституціоналізму, зароджений у Magna Charta Libertatum 1215 р., оспіваний і леліяний у Мейфлаверському договорі 1620 р. й Біллі про права 1689 р., визнаний у американській Декларації Незалежності 1776 р., “Статтях Конфедерації” й французькій Декларації прав людини і громадянина 1789 р. і увінчаний Конституцією США 1787 р., запалив серця вільних людей на протилежній частині земної кулі, в маленькій Україні, втілившись у “Договорах і Постановленнях Прав і вольностей Війська Запорозького…” (Pacta et Constitutiones legum libertatumque exercitus zaporoviensis) або ж, як відомо, Конституції П. Орлика 1710 р., що ввібрала в себе найкращі світові конституційні ідеї та цінності того часу. Ad gloriam, вже більш ніж 305 р. тому Українська нація постановила і створила власну Конституцію.

Historice, ця Конституція, стала основою розвитку українського консти-туціоналізму як ідей та уявлень, що проголошували “liberum faciem” та “gens libera” як національної цінності, але, de facto, після цієї Конституції і до Кон-ституції 1996 р. українці не знали ні Конституцій, ні конституціоналізму, намагаючись утвердити ще живі конституційні цінності в Універсалах 1917-1918 рр., вбитих конституціями УРСР 1929, 1937, 1978 рр., не правовими та авторитарними за змістом.

Ця маленька Преамбула і є відповіддю на питання “Чому Україні потрібна нова Конституція?”. Відповідь і проста і складна водночас. Але, якщо говорити, то, мабуть, тому, що Конституція для українців і є Україною, вона є  і свободою, і незалежністю, і вільним та квітучим майбутнім сильної духовної нації, тобто-душею Народу. За даними “Freedom House” станом на 2000 р., опублікованими у праці “Свобода по всьому світу 2000-2001 рр.”, 86 держав із населенням понад 2,5 млрд. осіб (40 % населення земної кулі), можуть бути віднесені до категорії “вільних” і населення цих держав може користуватися широким спектром різноманітних прав. 59 держав із населенням понад 1,4 млрд. осіб (23,8%) визнані “частково вільними”. Майже 47 держав із населенням 2,2 млрд. осіб (35,5%) віднесені до категорії “невільних”, а населення цих держав позбавлене основних політичних прав і свобод. А з цього слідує, що сучасна Конституція-це Конституція свободи, Конституція ринку, Конституція громадянського суспільства,основним завданням якої є забезпечення правової основи для досягнення українською нацією економічного і соціального благополуччя та самореалізації у світовому співтоваристві.

Дійсно, Конституція 1996 р. із соціальної демократичної і правової парадигми втілювала диструктурований симбіоз радянської та західноєвропейської цивілізаційних парадигм і не містила в собі ефективної системи стримувань та противаг. З однієї сторони, схвалена Венеційською комісією і визнана нею як “одне із кращих досягнень правової думки”, Конституція України не стала ідеологічною платформою для державотворчої Української нації, з іншої сторони, сприймаючись як Основний Закон або Закон Законів і лише як “міжнародний паспорт”, формалізуючи та деідеологізуючи суспільне буття.

Конституція – як “найвищий правовий авторитет”, “Біблія ринку” (В. Речицький) це – те, чим, напевне, Конституція повинна стати. Настав час розуміти Конституцію як національну матрицю, іменем якої і якою громадянське суспільство творить своє майбутнє (А. де Токвілль, Р. Дела і С. Хантінгтон). Як не дивно, але така матриця вже існує – це Конституція США, і нею може стати Нова Конституція України.

Узагальнюючи конституційні доробки Франції 1958 р. (Constitution française), Польщі 1997 р., Італії 1947 р., Федеративної Республіки Німеччини 1949 р., Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії, а також США 1787 р. (United States Constitution), уявляється, що Нова Конституція України потрібна для:

По-перше, створення на своїй основі політичної нації, тобто Українського народу, який втілює собою конституційну ідеологію і діє в абсолютно вільних умовах Ринку і є єдиним джерелом влади в Україні.

По-друге, конституювання як головної цінності – Свободи, на якій ґрунтується конституційна ідеологія.

По-третє, утвердження принципу верховенства права і правове забезпечення гарантованих Загальною Декларацією Прав Людини, Конвенцією про захист прав і основоположних свобод, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права прав і свобод.

По-четверте, утвердження громадянського суспільства і демократичної системи стримувань і противаг суспільством органів публічної влади.

По-п’яте, реалізації права власності Українського народу згідно з ст.13 Конституції України 1996 р. у практичній площині.

Все зазначене, мабуть, зможе дати відповідь на головне питання,

ЧОМУ УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА КОНСТИТУЦІЯ?

Тому що нам потрібна Нова Україна.