Есе 189-У

189-У

 

Есе на тему: “Чому Україні потрібна нова Конституція?”

 

Україна відноситься до Європейської цивілізації яка побудована на двох основах – це християнство та іудаїзмі. У 988 році Володимир Великий прийняв християнство як офіційну релігію для Київської Русі, що стало цивілізаційним виміром у той час і на майбутнє. Цивілізації розвиваються еволюційним і революційним шляхами і історія ніколи не може бути прямолінійною, у ній є підйоми і падіння, але основне, що вона рухається і кожне падіння дає початок новому підйому.

Цивілізація несе у собі ціннісну основу і цінності можна охарактеризувати як соціально схвалювані уявлення більшості людей про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, тощо. Cуспільство відображає свої суспільні цінності у побудові устрою і відносинах між один одним, а також між державою. Говорячи про конституцію ми говоримо про певне намагання наблизити правове буття до ідеалу яке б дало гармонію існування і забезпечення гідного життя і надання всім можливостей доступу до цивілізаційних надбань і не обмежувало права як основу розуміння життя у розвинутій цивілізації. Кожне слово конституції повинно відображати ціннісну і світоглядну основу суспільства і це надбання всього попереднього досвіду народу який будувався на помилках і пролитій крові тих, хто вірив у краще і намагався це відстояти.

У конституції повинна бути закладена ідея народу згідно цивілізаційного виміру як ось Конституція Сполучених Штатів Америки яка будувалась на біблійній основі, принципи якої гарно описав Вільям Пенн один із ідеологів конституції, а також ідеї народу про власне буття і врядування. Конституція США у історичному розумінні проявила найбільшу життєздатність зі всіх створених, її можна назвати правовим символом розвитку цивілізації. Сучасне розуміння конституції заклав Шарль Монтеск’є видатний французький мислитель який був зачинателем емпіричного правознавства згідно з яким чуттєвий досвід основне джерело знань, також вважав, що держава і закони з’являються внаслідок війн. Війна як злам у розвитку суспільства призводить до переусвідомлення цінностей і зміни їхнього вектору до прикладу Конституція США після війни за незалежність, або Конституція Пилипа Орлика після війни з Московією.

Цей принцип підтверджує відомий американський соціолог Charles Tilly крізь слова “war made the state and the state made war.”  З історичним процесом та розвитком змінюється і ціннісна основа суспільства яка повинна відображатись у основному законі як наприклад тринадцята поправка до Конституції США про скасування рабства від 1865 року якій передувала кровопролитна війна, а після неї почався стрімкий розвиток США.

Історичні злами призводять до появи чогось нового і зміни орієнтиру. Чи можна назвати отримання Україною незалежності цим зламом? Так, безперечно, але цей злам здебільшого відбувся в геополітичній площині, а чи відбувся він на ціннісно-цивілізаційному вимірі після століть уярмлення? На жаль тільки для певної частини українців які берегли пам’ять про минуле боротьби за незалежність і знали її ціну. Інша частина хотіла незалежності, але не усвідомлювала її основу.

Конституція 1996 року в той час була прогресивною розробкою базуючись на цивілізаційних правових досягненнях, але чи могли ці досягнення відповідати суспільству яке не жило у правовій державі з повним розумінням відповідальності життя у такій державі? Вважаю, що для більшості громадян як і для правлячої еліти не було розуміння цієї відповідальності. Революція 2004 року принесла великі надії, але і як історія показала пізніше великі розчарування, нові цінності у розвитку суспільства, але все ж для певної частини населення, тому ця подія не стала основою формування сакральності всенародної української Конституції на яку б посилались громадяни як на щось світле і своє, отримане у важкій боротьбі, яку б цінували національні лідери. Справжній революційний злам у розвитку суспільства відбувається у ці дні, а революція гідності поклала цьому початок. Російська агресія проти України стала національно-об’єднуючим фактором який відкрив історичну можливість для формування нового фундаменту для нової Конституції України базуючись на ціннісній і світоглядній ідеї.

Чому Україні потрібна нова Конституція? Чинна Конституція 2004 року не відповідає ціннісно-цивілізаційній основі теперішнього стану суспільства, яке зробило цивілізаційний ривок і ставить нові вимоги до формування відносин між державою яка залишилась пострадянського типу. Чинна Конституція України багато в чому виявилась набором оптимістичних декларацій, не забезпечених ресурсом та спроможністю держави виконувати зобов’язання із великим розривом між de jure і de facto. Такий стан справ створює конфлікту ситуацію, тому країні критично важливо створити свою нову конституцію, а її виконання повинно бути невід’ємною частиною її створення. А для громадян необхідно знати істину яку заклав батько-засновник Конституції США і перший Голова Верховного Суду Джон Джей який зазначав: “Кожен житель, кожного штату, повинен старанно читати і вивчати конституцію своєї країни… знаючи свої права, вони швидше розумітимуть, коли їх порушили та будуть краще підготовленими до того, щоб захищати та відстоювати їх.”