– Есе 068-Ш

068-Ш

 

“Чому Україні потрібна нова Конституція?

 

It’s time to stand up and make decisions

What you want, what you need,

what’s your meaning of good reasons?

Don’t walk around and wait for others

Create something, do something,

Fight for your ideas

Believe in your own powers

 

Усе наше життя складається з постійних змін, адже без них будь-який розвиток стає просто неможливим. Протягом 2014-2015 рр. в Україні відбулися численні зміни як у політичній та соціальних сферах, так і у культурній, а найголовніше – у відношенні людей до керуючого апарату нашої країни. Наразі все більше людей прагнуть до здатності безпосередньо впливати на майбутнє нашої країни, до прозорості та зрозумілості в усій державній системі, аби мати змогу її, хоча б частково, контролювати. Це зможе посприяти зменшенню корупції, адже люди будуть йти в політику через своє покликання та здатності до цієї роботи, а не заради грошей чи статусу. Будь-яку людину, яка погано виконує свою роботу, можуть завжди зняти з посади чи притягнути до відповідальності за її некоректні дії – це, в свою чергу, мотивує людей до правильного вибору професії, дотримання професійної етики та слова, виконання своїх зобов’язань.

Як показує історія, для гармонійних і мирних змін в суспільному та політичному житті держави необхідні реформи «зверху», інакше – почнуться і будуть продовжуватися демонстрації, війни тощо, що неодмінно призведе до початку чи загострення кризи в усіх сферах людського життя, недовіри до керуючих органів країни, занепаду міжнародних та внутрішніх зв’язків. Наприклад, перед буржуазною революцією в Англії XVII століття король Карл І продовжував абсолютистські погляди свого батька, не хотів прислухатися до парламенту, а потім взагалі його розпустив і скликав тільки тоді, коли знадобилися гроші на ведення війни. Незважаючи на Велику Хартію вольностей (1215 р.), через небажання короля домовитися з парламентом та послабити феодальний устрій в Англії, відбулася Громадянська війна, яка забрала багато людських життів. Таким чином було покладено початок розвитку капіталізму та отримано Англією привілеї в політичному й економічному плані в порівнянні з іншими європейськими державами. Проте, все це могло відбутися  набагато безкровніше та спокійніше. Тож це підтверджує необхідність реформ аби зберегти людські життя та злагоду в країні, адже саме це – одне з головних завдань державної влади.

В української Конституції дуже багата історія. Вона була однією з перших у Європі та світі – це вже про щось говорить. Конституція Пилипа Орлика (1710 р.) визначала права та обов’язки усіх членів Війська Запорозького, тож вона вже надавала певну стабільність та впевненість людям. Вони розуміли точно свої обов’язки й могли підтвердити свої правомірність своїх дій тощо. Конституція Української Народної Республіки (29. 04. 1918 р.) наголошувала, що вся влада в країні належить народу та походить від нього. Вона перетворила УНР на парламентську республіку, що в певній мірі затверджувало демократію, проте деякі моменти, такі як питання мови й державних символів, залишилися невизначеними.  Щодо  «Грамоти до всього українського народу», у якій П.Скоропадський проголосив себе гетьманом всієї України та оголошував про розпуск УЦР разом з усіма створеними нею установами – це був крок назад, адже майже уся влада  зосереджувалася в руках гетьмана, Генеральний суд теж призначався гетьманом. Хоча з оглядом на ситуацію в той час у нашій країні, можливо, це й було єдиним правильним рішенням.  1919 – 1978 рр. характеризуються створенням багатьох «Конституцій», але беручи до уваги те, що тоді Україну не можна було вважати повноцінною державою, скоріш за все і ці конституції не є основним законом держави. Протягом 1990 – 1996 рр. в Україні був напружений процес створення Конституції: численні обговорення та круглі столи,  перше й друге читання, і як наслідок – нові правки. Тож після численних зволікань, і нарешті з усвідомленням того, що це погіршує соціально-економічну ситуацію в країні,  28 червня 1996 року було прийнято нову Конституцію України. Цей день ми й зараз святкуємо кожен рік, адже це – рік ухвалення Основного Закону нашої держави, який визначає норми права та закріплює демократичні засади на найвищому рівні. У 2004, 2010, 2011, 2013, 2014 роках до Конституції вводилися деякі доповнення чи відновлювалися попередні положення.

Зараз – 2015 рік. Саме сьогодні ми всі усвідомлюємо необхідність внесення певних змін до Конституції, насамперед – щодо децентралізації влади. Завдяки цій реформі люди зможуть формувати (через вибори) органи місцевого самоврядування у громаді, районі та області. Таким чином ми самі зможемо поліпшити своє повсякденне життя: буде легше отримати дозволи на ведення бізнесу, реєстрацію чи посвідчення, залучати інвестиції без обов’язково погодження зі столичною владою. Громада візьме частину влади на себе, розвине самоврядування і саме собі допоможе. Якщо ми самі не будемо нічого робити, а тільки звинувачувати інших чи взагалі не прийматимемо участі в житті країни, то ніхто нічого не зробить за нас!